fbpx

Showing all 3 results

เตาย่างไฟฟ้า Electric Grill

เตาย่าง เตากริล ย่างสเต็ก ใช้งานง่ายและประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง รังสรรค์เมนูย่างๆให้ออกมาน่ารับประทาน

Out of stock
Out of stock