fbpx

เพลทหน้าเตาอเมริกันวาฟเฟิล 1 คู่ (1 pair of American waffle plate)

฿1,850.00

เพลทหน้าเตาอเมริกันวาฟเฟิล 1 คู่ (1 pair of American waffle plate)
✨ เพลทหน้าเตาอเมริกันวาฟเฟิลเคลือบเทฟลอน
✨ อะไหล่มือ 1 พร้อมใช้งาน
✨ 1 เซท ประกอบด้วย หน้าเตา 1 คู่ (บน-ล่าง)
✨ สำหรับเปลี่ยนอะไหล่กับเพลทเดิมที่หมดอายุการใช้งาน
✨ *ไม่ขายแยกชิ้น*
✨ *สำหรับเตาอเมริกันวาฟเฟิลรุ่น FY-2205 เท่านั้น*
Category: