แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้า
ในงาน Thailand Coffee Tea & Drinks

  ชื่อ-นามสกุล* (Name-Surname)

  เบอร์ติดต่อ* (Phone Number)

  ไลน์ไอดี* (ID Line)

  อีเมลล์ (E-mail)

  โปรโมชั่น (Promotion)

  สินค้าที่ซื้อ (Order)

  เครื่องทำขนม (Waffle Maker)

  รหัสสินค้า* (SKU Number of Waffle Maker)

  จำนวน (เครื่อง)* (Number of Waffle Maker)

  สินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม (Other Waffle Maker)

  แป้งทำขนมสำเร็จรูป (Premixed Powder)

  จำนวน (กก.) (Number of Premixed Powder)

  รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

  ชื่อบุคคล/บริษัท (TAX Name)

  ที่อยู่ (TAX Address)

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX Number)

  ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า* (Shipping Address)

  รายละเอียดในการจัดส่งสินค้า (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)

  วันที่สั่งซื้อสินค้า (Day of Purchase)

  เลขพนักงานขาย (Seller's Number)

  รายละเอียดเพิ่มเติม