fbpx

อะไหล่ชุดควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)

อะไหล่ชุดควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)

อะไหล่ชุดควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด ประกอบด้วย

  1. ขดลวดทำความร้อน
  2. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและปุ่มสวิตช์ปรับอุณหภูมิ
  3. นาฬิกาและปุ่มสวิตช์จับเวลา